สารบัญ
                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. C.V. มาตรฐานของงานทดลอง                                                                                                                                                               
                - ข้าวนาสวน ข้าวขึ้นน้ำ
                - ข้าวทนน้ำลึก ถั่วเหลือง
                - บักเตรีปมถั่ว ถั่วเขียว
                - ถั่วลิสง
                - ถั่วพุ่ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
                - ข้าวฟ่าง งา ละหุ่ง
                - ปอแก้ว อ้อย
                - มันสำปะหลัง ฝ้าย
                - หม่อน
                - ไหม
2.ขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลพืชของแปลงทดลอง
                - ข้าวนาสวน ข้าวขึ้นน้ำ ข้าวไร่ ข้าวในสภาพดินเค็ม
                - ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน
                - ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ปอแก้ว ปอสา ฝ้าย ละหุ่ง งา อ้อย เดือย ยาสูบ ทานตะวัน สบู่ดำ
               
- ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ลำไย ฟ้าทะลายโจร แมงลัก มะระขี้นก โกฐจุฬาลำพา อัญชัน ปัญจขันธ์ ไพล
                 - กระเทียม มันฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ขมิ้นชัน พริก มะเขือเทศ คะน้า ถั่วฝักยาว เห็ด หม่อน
            - ผักบุ้งจีน เผือก
3. อิทธิพลแถวริมของแปลงทดลอง

                 - ข้าวนาสวน ข้าวขึ้นน้ำ ข้าวไร
                 - ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งา
                 - มันสำปะหลัง
4. การสุ่มตัวอย่าง
                 • เพื่อประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตพืช
                 - ข้าวนาสวน ข้าวขึ้นน้ำ ข้าวไร่
                 - ฟางข้าว เมล็ดข้าวชนิดไม่ไวแสง
                 - ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เดือย แตงโม
                 - อ้อย มันสำปะหลัง
                 - ระบบการปลูกพืช สับปะรด
                 - ลำไย กาแฟ(โรบัสตา) แมงลัก
                 • เพื่อประเมินด้านศัตรูพืช
                - ข้าวนาสวน ข้าวไร่
                - ละหุ่ง ปอแก้ว
                • เพื่อศึกษารูปแบบการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชและเพื่อประมาณประชากรแมลง
                - ถั่วลิสง เงาะ
                - ทุเรียน
                - ส้มโอ มะม่วงหิมพานต์ โกโก้
                - ข้าวฟ่าง
                - แผนการสุ่มตัวอย่างแบบซีเควนเซียล
                   สำหรับนอนเจาะสมอฝ้ายในข้าวฟ่าง
5. เอกสารอ้างอิง